!--TYPO3SEARCH_begin--

Zakres usług

Przy realizacji zleconych usług stosowane są własne, wypracowane i sprawdzone w praktyce metody. Zakres usług szybko i elastycznie dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb i wymagań Klientów. Na bieżąco korygowane są wszelkie nieprawidłowości występujące w pełnieniu służby.

Spółka ,,Jantar" oferuje:

Praca strażników wspomagana jest:

W zakres świadczonych usług wchodzi:

Pracownicy serwisu wykonujący prace instalacyjne, posiadają licencję zabezpieczenia technicznego oraz poświadczenia bezpieczeństwa.

Dajemy gwarancję na zamontowany sprzęt i usługi.

!--TYPO3SEARCH_end--