!--TYPO3SEARCH_begin--

Ochrona fizyczna

Spółka JANTAR świadczy usługi ochrony fizycznej obiektów i osób własnymi, licencjonowanymi i uzbrojonymi agentami ochrony, posiadającymi odpowiednią wiedzę, doświadczenie i sprzęt potrzebny do należytego wykonywania każdego zlecenia.

JANTAR zatrudnia obecnie około 1.000 pracowników, w których zakresie leży świadczenie usług ochrony osób i mienia, w tym ok. 400 legitymujących się I i II stopnia licencji.

Ponad 160  pracowników zostało przeszkolonych w zakresie wykonywania zadań, wynikających z ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Pełniona przez nich służba znajduje oparcie w obowiązującym w firmie lub opracowywanym według potrzeb zleceniodawcy i wymogów szczegółowych dla danego posterunku "Ramowym zakresie obowiązków strażnika ochrony mienia".

Wyspecjalizowani agenci ochrony odznaczają się wysoką kulturą osobistą, doskonałym zdrowiem i sprawnością fizyczną.

Sposób doboru kadry i jej szkolenie daje pełną gwarancję, iż osoby chronione przez naszą firmę mogą czuć się naprawdę bezpiecznie.

Pracownicy przechodzą dodatkowe, specjalistyczne testy psychologiczne w zakresie reagowania i interweniowania w dużych skupiskach ludzi. W celu podnoszenia wiedzy teoretycznej i sprawności fizycznej przeprowadzane są cykliczne szkolenia - w tym również strzeleckie. Wyselekcjonowana grupa ochroniarzy corocznie bierze udział w organizowanych na skalę ogólnopolską zawodach strzeleckich firm branży ochroniarskiej.

Załogi interwencyjne posiadamy na terenie:

Usługi konwojowania zarówno wartości pieniężnych, jak i muzealnych wykonujemy pojazdami przystosowanymi do przewożenia wartości, wyposażonymi w środki łączności radiowej i telefonii komórkowej.

Konwojenci  posiadają licencje pracowników ochrony fizycznej, wyposażeni są w:

Konwojowane wartości ubezpieczone są od:

Ochrona imprez masowych odbywa się na podstawie indywidualnych i każdorazowo opracowywanych planów zabezpieczeń takich zgromadzeń w oparciu o ścisłą współpracę z Policją.

W ochronie tej uczestniczą agenci przeszkoleni w zakresie ochrony imprez masowych .

!--TYPO3SEARCH_end--