!--TYPO3SEARCH_begin--

Spółki zależne

 

 

JANTAR posiada udziały w spółkach zajmujących się ochroną fizyczną i techniczną osób i mienia: LEX CRIMEN w Koszalinie oraz  JANTAR 2 w Słupsku.

Oprócz tego posiadamy udziały  w spółce zajmującej się koordynacją przemysłu ziemniaczanego- POLZIEM.


Jesteśmy członkiem Porozumienia Branżowego, Polskiej Izby Ochrony Osób i Mienia, Polskiego Stowarzyszenia Czystości, Business Centre Club oraz Krajowego Związku Rewizyjnego.

!--TYPO3SEARCH_end--