!--TYPO3SEARCH_begin--

Certyfikaty

Sukcesem naszej spółki są trwałe i solidne podstawy. Z roku na rok umacniamy swoją pozycję na rynku, zwiększamy możliwości.Potwierdzają to uzyskane nagrody, wyróżnienia, nominacje.

Firma znalazła się w elitarnym gronie:

,,Jantar" sp. z o.o. oraz Prezes Zarządu Edmund Zmuda Trzebiatowski otrzymali Nominację do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu za skuteczne budowanie wizerunku wiarygodnej firmy, skuteczną politykęinwestycyjną oraz wrażliwość na potrzeby społeczności lokalnej.

Spółka od lat jest także sponsorem wielu przedsięwzięć społeczno-kulturalnych i sportowych.

Prezes spółki Edmund Zmuda Trzebiatowski otrzymał nagrodę specjalną „Srebrnego Niedźwiedzia 2002” przyznaną za wyjątkową aktywność gospodarczą, zdobycie pozycji solidnego partnera i utworzenie największego przedsiębiorstwa usługowo-produkcyjnego w Słupsku oraz został Menadżerem roku 2003.

REKOMENDACJE:

 

!--TYPO3SEARCH_end--